Skip directly to content

Информация за свободни места за ученици

Информацията за свободни места за ученик/ци  в Основно училище „Кулата“-Казанлък съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, както следва  към 20.04.2022 г.:

 

 

клас

паралелка

описание

Обществен съвет

Обществен съвет може да видите в раздел ИНФОРМАЦИЯ

Стратегия за развитие на ОУ "Кулата" за периода 2016-2020 година

Стратегия за развитие на ОУ "Кулата" град Казанлък за периода 2016-2020 година може да видите в раздел ИНФОРМАЦИЯ

Страници