Skip directly to content

Бюджет на ОУ "Кулата" за 2016 година

Бюджета за 2016 година може да видите в раздел информация.

 

 

Вижте заповедта на министъра на образованието на следния линк:

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=8048

 

Обществен съвет

Обществен съвет може да видите в раздел ИНФОРМАЦИЯ

Стратегия за развитие на ОУ "Кулата" за периода 2016-2020 година

Стратегия за развитие на ОУ "Кулата" град Казанлък за периода 2016-2020 година може да видите в раздел ИНФОРМАЦИЯ

Правилник за дейността на ОУ "Кулата" за учебната 2016/2017 година

Правилник за дейността на ОУ "Кулата" гр.Казанлък през учебната 2016/2017 година може да видите в раздел ИНФОРМАЦИЯ

Условия и ред за организиране и провеждане на формите на обучение.

Условия и ред за организиране и провеждане на формите на обучение, определени в Правилника за дейността на ОУ "Кулата" , може да видите в раздел ИНФОРМАЦИЯ

Бюджет, касови отчети, справки-2016 година

Бюджет, касови отчети, справки-2016 година може да видите в раздел ИНФОРМАЦИЯ

Страници