Skip directly to content

Музей

Музеят – духовно огнище за знание и родолюбие

Всеки компонент от училищната среда има своето място и значение при формирането на учениците в съвременното демократично общество. По причини от комплексен характер, организираните извънкласни и училищни форми през последните години останаха на заден план. А от това страда и образователният процес и двата му основни носители – ученици и учители.

История

Преди 176 години поп Еню запали искрата на Знанието и повярва в нея.
Днес ние, неговите наследници, доказваме, че Словото е светлина
и го съхранихме с много възрожденски жар в малкото, двуетажно Куленско училище в град Казанлък. Защото за нас словото е смисъл на живота ни - съдба!

На пожълтелите от времето страници, то пази нашите традиции, разказва легенди за славните тракийски царе, величае героизма на „българи, орловци”.
Днес ние – наследниците на поп Еню, сме запазили от вековете огъня, не пепелта!

Всяка епоха ражда своите будители.

Поп Еньо е един от първите просветители, поставили началото на образованието в Казанлък. Надарен с проницателен и далновиден ум, той долавя новите тенденции в историческото развитие на народа и открива училище към църквата в Куленската махала. Годината е 1834 година.
Не по-малко всеотдайни са даскал Тачо Мангата - интересна личност и уважаван педагог, учителствувал в същото училище през 30-те години на ХІХ век, Тодор Кюлджията, работил в него през далечната1852 година, както и Иван Найденов, на когото, за да го задържат, куленци купуват къща в махалата.

Куленски Будители

През годините от 1890 до 1891, от 1898 до 1899 и от 1924 до 1925 числото на учителите е с по един повече от това на паралелките, понеже главният учител е бил без отделение. Учителският персонал през отделните учебни години е както следва:

Миналото разказва

Има едно начало! Начало на сътворението. Има една радост! Радостта да си българин.