Skip directly to content

Проекти

ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

От  месец февруари 2012г. колегията при ОУ "Кулата"

работи по проекта "УСПЕХ" от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ за финансовата рамка 2007–2013 г.

в следните направления:

  • Театрално студио "Европейска приказка"
  • Ателие  'Ние – наследниците на траките"
  • Клуб - „Да успяваме заедно”
  • Студио - "Млад приложник"
  • Клуб - „Училищна сцена”
  • Клуб - Екология
  • Студио -  "Детски музикален театър"
  • Клуб - „Музикални ритми с перкусии”

Гости на представлението на "Дядовата ръкавичка" бяха децата от пет детски градини.

Публиката с интерес следеше всичко на импровизираната сценa. А накрая пя и танцува при изпълнението на клуб "Mузикални ритми с перкусии".

 

Клуб "Екология" с ръководител Илиана Спирова

 

Студио Млад приложник, Културни компетентности с ръководител Стела Михайлова Николова

Проведе първата си представителна изява – откриване на изложба на 22.03.2012г

 

 

 

 

 

 

 Повече може да прочетете в сайта на проекта "УСПЕХ":

http://uspeh.mon.bg/

МОСТОВЕ НАД ВСИЧКИ ГРАНИЦИ

„МОСТОВЕ НАД ВСИЧКИ ГРАНИЦИ” е името на международния проект, по който училище „Кулата” работи две години. Партньори са училища от Испания, Румъния, Полша и Белгия.

Инициативата е финансирана от Център за човешки ресурси, програма „Учене през целия живот”, раздел „Коменски” – училищни партньорства.

Ученици и учители се включиха активно в подготовката на материалите за всяка една от срещите в различните държави.

Децата си размениха писма, картички и рисунки; подготвиха различни мултимедийни презентации на природни и исторически забележителности, на традиционни приказки и стихотворения. Учениците се запознаха с много исторически факти от културното наследство и традиции на различните европейски държави.

Работата по проекта даде възможност на ученици и учители да подобрят уменията си в езиковото общуване и в работата с нови технологии. Преподавателите от партньорските училища споделиха опит за допълнителни дейности, които са важни за правилното управление на образователния процес.

Крайните продукти от работата по проекта са изложени в кътовете на Коменски във всяко едно от училищата и са включени в уебстраницата на целия проект – www.bobs2008.bravehost.com

Музейна сбирка на училище "Кулата"

Идеята за създаване  на музей на училището възниква през месец май 2007 година във връзка с участието в Национална програма „Училището – територия на учениците” към модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” – 2007/2008 година. Наименование на проекта е: ”Създаване музей на училището – духовно огнище за знание и родолюбие”.

Целта е чрез изследователска и събирателска дейност  да се съхранят знанията за миналото на училището, като основа за изграждане на ново съвременно европейско образование.

Издирването, проучването и регистрирането на информация се осъществи чрез срещи с бивши директори, учители и ученици, под ръководството и с активното участие на г-жа Веселина Станчева, ученици и учители от училището. С изключителен интерес преминаха проведените срещи с бивши ученици и учители от Основно училище „Кулата”.Тази нетрадиционна форма на работа позволи на младите хора да се почувстват изследователи и по този начин да навлязат в загадъчния и романтичен свят на музеите с тайната мисъл да открият нещо ново, неизвестно досега.

Създадената сбирка е интересна със своите уникални експонати, снимки и документи. Музеят  се обогатява, чрез откриване на  нови материали  и е едно от местата в училището, където се  възпитава любов към традициите.

Основни партньори на училището при изпълнение на проекта бяха: Община Казанлък, Музей "Искра", Етнографски комплекс гр. Казанлък, Историческият музей на образованието гр. Габрово чрез предоставяне на информация.