Skip directly to content

Всяка епоха ражда своите будители.

Поп Еньо е един от първите просветители, поставили началото на образованието в Казанлък. Надарен с проницателен и далновиден ум, той долавя новите тенденции в историческото развитие на народа и открива училище към църквата в Куленската махала. Годината е 1834 година.
Не по-малко всеотдайни са даскал Тачо Мангата - интересна личност и уважаван педагог, учителствувал в същото училище през 30-те години на ХІХ век, Тодор Кюлджията, работил в него през далечната1852 година, както и Иван Найденов, на когото, за да го задържат, куленци купуват къща в махалата.
Даскалите Никола Камбура,Тачо Мангата, Пейо Николов, Георги Сеизов, Стоян Попов, поп Гърди от Куленската махала, главните учители Владимир Балтов, Петър Порязов и К. Клисуров също дават своя принос, те будят народната свяст чрез знанието и неуморимостта си.
В Куленското училище учи и видният казанлъчанин Константин Т. Бозвелиев, а негови учители са Стоенчо Иванов, Въльо Чолаков, и Стaнчо Стамболиолу.
За да бъде построена нова сграда за Куленското училище, благодетелят Стефан Иванов Хаджиенов, дарява сумата от 20 000 лева.
Опряно на богатите традиции, независимо от времето и обстоятелствата, училище „Кулата” продължава да се развива и усъвършенства, учащите се внего успяват да пренесат в бъдещето големите послания на миналото. Огънят, запален от куленските будители, продължава да гори в сърцата на родолюбиви казанлъчени, възпитаници на Основно училище „Кулата” .
Такава всеотдайност е нужна и днес на всеки от нас, за да я има България.

За време на основаване на училището е приета далечната 1835 година.

1835 година - Килийно училище с учител поп Еню.
1852 година - Куленско взаимно училище.
1853 година - Общинско основно училище в Куленската махала.
1864 година - Куленско класно училище.
1868 година - Основно училище в Куленската махала.
1878 година - Първоначално училище в Куленската махала.
1906 година - Първоначално училище "Стефан Иванов Хаджиенов".
1951 година - Начално училище “Бончо Шанов”.
1961 година - Основно училище "Бончо Шанов".
1986 година - Начално училище "Бончо Шанов".
1992 година - Основно училище “Кулата".