Skip directly to content

ЗА ВАС ПЪРВОКЛАСНИЦИ

                  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “К У Л А Т А”  гр. КАЗАНЛЪК

      Обл. Стара Загора, Общ. Казанлък, гр. Казанлък , ул. “19-ти Февруари” № 3 тел./факс 6 24 73

e-mail: oukula@abv.bg

 

Прием  на ученици в първиклас за учебната 2019/2020 година

https://school.kazanlak.bg/

ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас през учебната 2019/2020година

1 класиране

No

Дата

Дейности по приема

1

 Начална дата за кандидатстване-отваряне на електронната Система за  прием в първи клас

30 май 2019г.

От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

2

Крайна дата за кандидатстване– затваряне на Системата

09 юни 2019г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

  Дата на класиране 

 12 юни 2019г.

Обявяване на резултатите от класирането до 17:00 ч.

4

Начална дата за записване

13 юни 2019г.

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

5

Крайна дата на записване

18 юни 2019г.

 

Забележка: На 17 юни 2019 г. няма да бъдат записвани ученици в училищата, поради провеждане на НВО VII клас по БЕЛ и изискването външни лица да не се допускат в учулището

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

 

2 класиране

No

Дата

Дейности по приема

1

19 юни 2019г.

 

Обявяване на свободните места за второ класиране до 17:00 ч.

2

Начална дата за отваряне на Системата

20 юни 2019г.

От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Крайна дата – затваряне на Системата

21 юни 2019г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

24 юни 2019г.

Обявяване на резултатите от класирането до 17:00 ч.

5

Начална дата за записване

25 юни 2019г.

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6

Крайна дата за записване

27 юни 2019г.

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

3 класиране

No

Дата

Дейности по приема

1

28 юни 2018г.

 

Обявяване на свободните места за Трето класиране до 17:00 ч.

2

Начална дата за отваряне на Системата

29 юни 2018г.

От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Крайна дата – затваряне на системата

02 юли 2019г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

03 юли 2019г.

Обявяване на резултатите от класирането до 17:00 ч.

5

Начална дата – записване

04 юли 2019г.

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6

Крайна дата – записване

05 юли 2019г.

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

 

Post new comment