Skip directly to content

ЗА ВАС ПЪРВОКЛАСНИЦИ/ График на дейностите за електронен прием за учебната 2021/2022 година

                  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “К У Л А Т А”  гр. КАЗАНЛЪК

      Обл. Стара Загора, Общ. Казанлък, гр. Казанлък , ул. “19-ти Февруари” № 3 тел./факс 6 24 73

e-mail: oukula@abv.bg

 

Прием  на ученици в първиклас за учебната 2021/2022 година

https://school.kazanlak.bg/

ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас през учебната 2021/2022година

1 класиране

No

Дата

Дейности по приема

1

 Начална дата за кандидатстване-отваряне на електронната Система за  прием в първи клас

 28 май 2021г.

 От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

2

Крайна дата за кандидатстване– затваряне на Системата

 07 юни 2021г.

 До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

 Дата на класиране 

 10 юни 2021г.

 До 17:00 часа на тази дата  се обявяват резултатите от класирането 

4

Начална дата за записване

 11 юни 2021г.

 От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

5

Крайна дата на записване

 17 юни 2021г.

Забележка: На 16 юни 2021 г. няма да бъдат записвани ученици в училищата, поради провеждане на Национално външно оценяване в VII клас по БЕЛ

 

  До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

 

2 класиране

No

Дата

Дейности по приема

1

 22 юни 2021г.

 

 Обявяване на свободните места за Второ класиране до 17:00 ч.

2

Начална дата за кандидатстване - отваряне на Системата

 23 юни 2021г.

 От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на Системата

 26 юни 2021г.

 До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

 29 юни 2021г.

 Обявяване на резултатите от класирането до 17:00 ч.

5

Начална дата за записване

 30 юни 2021г.

 От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6

Крайна дата за записване

 01 юли 2021г.

 До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

3 класиране

No

Дата

Дейности по приема

1

  05 юли 2021г.

 

 Обявяване на свободните места за Трето класиране до 17:00 ч.

2

Начална дата за кандидатстване- отваряне на Системата

 06 юли 2021 г.

 От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Крайна дата – затваряне на Системата

 08 юли 2021г.

 До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

 12 юли 2021г.

 Обявяване на резултатите от класирането до 17:00 ч.

5

Начална дата – записване

 13 юли 2021г.

 От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6

Крайна дата за записване

 14 юли 2021г.

 До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

След приключване на електронния прием:

дата Дейности по приема
1 16 юли 2021 г. Обявяване на свободните места след Трето класиране

 

Post new comment