Skip directly to content

Миналото разказва

Има едно начало! Начало на сътворението.
Има една радост! Радостта да си българин.

Тя шества по света с гласа на българското слово, със стиховете на българските поети, с дейността на нашите учители, с мириса на казанлъшките рози. Основно училище „Кулата”, скътано в полите на Стара планина, съхранило героизма на българските опълченци, таланта на Чудомир, художника Дечко Узунов, композитора Емануил Манолов, Петко Стайнов, артиста Любомир Кабакчиев, създават изкуство, което разкрива на света красотата, традициите и неугасващата жажда за знание.
Това училище през всичките 174 години на „Знание и светлина” изгражда у учащите се национално самосъзнание, укрепвайки вярата им в бъдещето, въоръжавайки ги със знания за славното минало, за добродетелите, които притежава народът ни.
Всяка епоха ражда своите будители.
Поп Еньо е един от първите просветители, поставили началото на образованието в Казанлък. Надарен с проницателен и далновиден ум, той долавя новите тенденции в историческото развитие на народа и открива училище към църквата в Куленската махала. Годината е 1834 година.
Не по-малко всеотдайни са даскал Тачо Мангата - интересна личност и уважаван педагог, учителствувал в същото училище през 30-те години на ХІХ век, Тодор Кюлджията, работил в него през далечната1852 година, както и Иван Найденов, на когото, за да го задържат, куленци купуват къща в махалата.
Даскалите Никола Камбура, Тачо Мангата, Пейо Николов, Георги Сеизов, Стоян Попов, поп Гърди от Куленската махала, главните учители Владимир Балтов, Петър Порязов и К. Клисуров също дават своя принос, те будят народната свяст чрез знанието и неуморимостта си.
В Куленското училище учи и видният казанлъчанин Константин Т. Бозвелиев, а негови учители са Стоенчо Иванов, Въльо Чолаков, и Стенчо Стамболиолу.
За да бъде построена нова сграда за Куленското училище, благодетелят Стефан Иванов Хаджиенов, дарява сумата от 20 000 лева.
Опряно на богатите традиции, независимо от времето и обстоятелствата, училище „Кулата” продължава да се развива и усъвършенства, учащите се внего успяват да пренесат в бъдещето големите послания на миналото. Огънят, запален от куленските будители, продължава да гори в сърцата на родолюбиви казанлъчени, възпитаници на Основно училище „Кулата” :
Стефан Дамянов- кмет на град Казанлък, Румяна Друмева – областен управител в град Стара Загора, Стойно Димов – експерт в община Казанлък
Такава всеотдайност е нужна и днес на  всеки от нас, за да я има България.