Skip directly to content

МОСТОВЕ НАД ВСИЧКИ ГРАНИЦИ

„МОСТОВЕ НАД ВСИЧКИ ГРАНИЦИ” е името на международния проект, по който училище „Кулата” работи две години. Партньори са училища от Испания, Румъния, Полша и Белгия.

Инициативата е финансирана от Център за човешки ресурси, програма „Учене през целия живот”, раздел „Коменски” – училищни партньорства.

Ученици и учители се включиха активно в подготовката на материалите за всяка една от срещите в различните държави.

Децата си размениха писма, картички и рисунки; подготвиха различни мултимедийни презентации на природни и исторически забележителности, на традиционни приказки и стихотворения. Учениците се запознаха с много исторически факти от културното наследство и традиции на различните европейски държави.

Работата по проекта даде възможност на ученици и учители да подобрят уменията си в езиковото общуване и в работата с нови технологии. Преподавателите от партньорските училища споделиха опит за допълнителни дейности, които са важни за правилното управление на образователния процес.

Крайните продукти от работата по проекта са изложени в кътовете на Коменски във всяко едно от училищата и са включени в уебстраницата на целия проект – www.bobs2008.bravehost.com

Post new comment