Skip directly to content

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, Ваканции, режим на обучение, ...

 

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2015/2016 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. - Есенна ваканция
24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. - коледна ваканция
30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. - зимна ваканция
02.04.2016 г. – 10.04.2016 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас  
02.04.2016 г. – 04.04.2016 г. вкл. - пролетна ваканция за ХІІ клас

Неучебни дни:

.2017 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
.2017 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година:

08.02.2016 г.

  Режим на обучение - едносменен:

ЧАС   
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

Консултации:

денклас, учителипредмети
понед.  
вторник  
сряда  
четв.

 

 
петък