Skip directly to content

Въпроси, които Ви вълнуват:

Q

Кои са нашите учители?

Име, презиме и фамилия

Длъжност

1

Донка Димова Симеонова

Директор

2

Веселина Кънчева Философова - Маринова

заместник- директор по учебната дейност

3

Анелия Георгиева Димитрова

Старши учител начален етап

4

Анелия Миткова Катърджиева

Ресурсен учител

5

Ваня Кирилова Желева

Старши учител прогимназиален етап

6

Гергана Иванова Иванова

Старши учител начален етап

7

Гергана Стефанова Чорбаджийска

Старши учител начален етап

8

Гергана Иванова Янакиева

Старши учител начален етап

9

Елена Георгиева Недялкова

Старши учител начален етап

10

Ива Пламенова Богданова

Учител прогимназиален етап

11

Иван Сотиров Тишев

Старши учител прогимназиален етап

12

Йонка Костадинова Дудукова

Старши учител прогимназиален етап

13

Мариета Василева Белева

Педагогически съветник

14

Мария Христова Пеева

Учител начален етап

15

Маргарита Стефанова Минчева

Старши учител начален етап

16

Момка Иванова Шопова

старши учител начален етап

17

Мирослав Юлиянов Маринов

Учител прогимназиален етап

18

Мирослав Тенев Попов

Учител прогимназиален етап

19

Милена Генчева Генева

Учител прогимназиален етап

20

Пепа Иванова Димитрова

Старши учител начален етап

21

Петя Миткова Джавгова

Училищен психолог

22

Радиана Стефанова Грозева

Старши учител начален етап

23

Радостина Милчева Калчева

Старши учител начален етап

24

Рени Петкова Тенева

Старши учител начален етап

25

Райна Кирилова Павлова

Учител начален етап

26

Румяна Иванова Топалова

Старши учител начален етап

27

Светла Колева Колева

Старши учител начален етап

28

Снежана Георгиева Гаргова

Старши учител прогимназиален етап

29

Соня Георгиева Димитрова

Старши учител прогимназиален етап

30

Стела Михайлова Николова

Старши учител начален етап

31

Таня Тенчева Узунчева

Учител начален етап

32

Тихомир Георгиев Владов

Учител прогимназиален етап

33

Тихомир Тошков Тошков

Учител прогимназиален етап

34

Тодор Спасов Колев

Старши учител прогимназиален етап

35

Севджан Исметова Чобанова

Учител начален етап

 

Q

Годишен план 2022/2023

Годишен план на Основно училище "Кулата" за учебната 2022/2023 година

Q

Организация на учебния ден 2022-2023 г.

Организация на учебния ден за учебната 2022/2023 година

Страници