Skip directly to content

На 03.09. 2018 г. (понеделник) от 17:30 часа, ще се проведе родителска среща, за родителите на бъдещите първокласници, записани за учебната 2018-2019 година.

Post new comment