Skip directly to content

Информация за COVID-19

Информация за COVID-19

 

В периода 29.09.2021г. до 06.10.2021г. учениците от 3а клас са поставени под карантина и ще продължат обучението си от разстояние в електронна среда  в платформата MS TEAMS при спазване на утвърденото вече седмично разписание.Към 30.09.2021 г. в училището е регистриран един учител и един ученик с положителни PSR тестове за COVID-19  и една карантинирана паралелка.

Post new comment