Skip directly to content

Проекти

Музейна сбирка на училище "Кулата"

Идеята за създаване  на музей на училището възниква през месец май 2007 година във връзка с участието в Национална програма „Училището – територия на учениците” към модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” – 2007/2008 година. Наименование на проекта е: ”Създаване музей на училището – духовно огнище за знание и родолюбие”.

Целта е чрез изследователска и събирателска дейност  да се съхранят знанията за миналото на училището, като основа за изграждане на ново съвременно европейско образование.

Издирването, проучването и регистрирането на информация се осъществи чрез срещи с бивши директори, учители и ученици, под ръководството и с активното участие на г-жа Веселина Станчева, ученици и учители от училището. С изключителен интерес преминаха проведените срещи с бивши ученици и учители от Основно училище „Кулата”.Тази нетрадиционна форма на работа позволи на младите хора да се почувстват изследователи и по този начин да навлязат в загадъчния и романтичен свят на музеите с тайната мисъл да открият нещо ново, неизвестно досега.

Създадената сбирка е интересна със своите уникални експонати, снимки и документи. Музеят  се обогатява, чрез откриване на  нови материали  и е едно от местата в училището, където се  възпитава любов към традициите.

Основни партньори на училището при изпълнение на проекта бяха: Община Казанлък, Музей "Искра", Етнографски комплекс гр. Казанлък, Историческият музей на образованието гр. Габрово чрез предоставяне на информация.

Страници