Skip directly to content

Информация за обучение от разстояние в електронна среда

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, 

 

Информирам Ви, че във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в община Казанлък, считано от 03.11.2021 г. всички ученици от първи до седми клас в ОУ "Кулата" гр.Казанлък , ще се обучават от разстояние в електронна среда.Обучението ще се извършва в MS Teams при спазване на утвърденото седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2021-2022 г.

 

Обучението от разстояние в електронна среда ще продължи до отпадане на необходимостта.

За настъпили промени ще бъдете уведомени своевременно.

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

 

ДОНКА СИМЕОНОВА

Директор на ОУ "Кулата" - Казанлък

Коментари

снимка на divan

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, 

 

Информирам Ви, че считано от 24.11.2021 г.  учениците от пети до седми клас в ОУ "Кулата" гр.Казанлък , ще се обучават на ротация при следния график:

 

24.11.-30.11.2021г

Va,Vб, VIa - присъсъствено обучение

VIб,VIIa, VIIб - в ОРЕС

 

01.12.- 03.12.2021г

VIб,VIIa, VIIб  - присъствено обучение

Va,Vб, VIa - в ОРЕС

 

I-IV клас- присъствено, при съгласие на родителите на 50% от учениците за тестване два пъти в седмицата.

 

Към 25.11.2021- присъствено се обучават Iа, Iб, IIа, IIб, IIIа, IIIб, IV б.

 

При тестването днес, 25.11.2021г, няма положителни тестове.

 

За настъпили промени ще бъдете уведомени своевременно.

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

 

ДОНКА СИМЕОНОВА

Директор на ОУ "Кулата" - Казанлък

Post new comment